בצל הנגיף: אלפים רבים השתתפו בהילולת הרה"צ רבי משה אהרן פינטו זצ"ל 

המונים מכל רחבי הארץ השתתפו בהילולא הגדולה להאי חסידא ופרישא, המנורה הטהורה, עמוד צלותהון דישראל הצדיק רבי משה אהרן פינטו זצ"ל מדמויות ההוד שהאצילו על העיר אשדוד במשך עשרות בשנים במלאת ל"ו שנים מאז עלה לשמי מרומים • צילום: שוקי לרר

שמחת השבע ברכות בחצרות שאץ ויז'ניץ – ספינקא שנערך בביהמ"ד שאץ ויז'ניץ בחיפה • גלריה

שמחת בית צדיקים: שמחת השבע ברכות לנכד כ"ק האדמו"ר משאץ ויז'ניץ שליט"א בן לבנו הרה"צ רבי אברהם שמואל הגר שליט"א • הכלה נכדת כ"ק האדמו"ר מספינקא שליט"א בת לבנו הרה"צ רבי ישכר בעריש וייס שליט"א • השמחה נערכה בבית המדרש שאץ ויזניץ בחיפה בהשתתפות אדמו"רי ורבני העיר שליט"א • צילום: אהרן ברוך ליבוביץ