ישיבת תורת דוד פתחה את הזמן בבני ברק עם שיעור כללי מר"י פוניבז' • גלריה

ישיבת תורת דוד בראשות הגר"ש רביבו שכנה במשך השנה האחרונה בישוב באר יעקב, כעת עם הגידול במספר התלמידים ומכיון שהמקום היה צר מהכיל עברה הישיבה למשכנה החדש בעיר בני ברק • את שיעור הפתיחה נשא ראש ישיבת פוניבז' הגרב"ד פוברסקי שליט"א שראש הישיבה הינו תלמידו • צילום: יעקב כהן