אומן: הושלם שימור בית החיים החדש עם הקמת גדר סביב כל שטחו

בחודשים האחרונים, לאחר שכמה פעמים נודע כי גויים מקומיים מנסים ומבקשים להשתלט על בית החיים ולנכס לעצמם חלקים נרחבים ממנו, החל הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א לפעול בכל מאודו למען הקמת גדר ארוכה וחזקה שתקיף את כל השטח הענק, ובכך תהיה שמירה מעולה לאדמת בית החיים.